Please check Shizuoka Gourmet Blog for all the gastronomy in Shizuoka Prefecture!

————————————————–
酒ブログ(日本語)
————————————————–

Here below is the list of all 31 « kura »/breweries in Shizuoka Prefecture (Chiyomusume Brewery has just ceased operations in October 2007), which were « working » as of November 2007 (with some nuances and notes attached!)
They are listed in a « traditional » order.
Official business names of Breweries are also included. Keep in mind that some breweries also produce brands for individual shops or distributors: « Miwa No sato » and « Ashikubo » by Fujinishiki, « Toro No sato » by Haginishiki, etc. as well as seasonal limited sake with different names.
As for the « maboroshi » (the ones that disappeared), I keeping updating the list!

Shizuoka City:
1) Chumasa/Yoshiya Brwery (Aoi Ku)/Yoshiya Brewery (also includes: Abekaido, Umifune No Yamahai, Chuemon)
chumasalabel.jpg abekaido.jpg abekaido-small.jpg chumasa-junmei-daiginjo.jpg chuuei.jpg hole-in-one.jpg chumasa-y.jpg

2) Garyubai/Sanwa Brewery (Shimizu Ku)/Sanwa Brewery (also includes Hagoromo No Mai, Shizugokoro, S-Pulse Brand, Sayo No MaiTesshu, Hoosu)
shizukokorolabel.jpg garyubai.jpg garyubai-moroka.jpg shizugoromo-taru.jpg garyubai-hoosu.jpg sanwa-g.jpg garyubai-jg.jpg sanwa-junmai.jpg garyubai-tsuri.jpg

3) Haginishiki (Suruga Ku)/Haginishiki Brewery (also includes: Toro No Sato, Minami Alps, Surugayoi)
haginishiki-label.jpg haginishiki.jpg toro-no-sato.jpg haginishiki-hiya.jpg haginishiki-junmai-ginjo-nama.jpg

4) Kumpai (Suruga Ku)/Kumpai Brewery (also includes: Tenryo No Taki, Meguriai, Shizuka, Daikichi, Kogarashi No Mori, Abe no Shizuku, Ra, Sakura, Tsubaki, Resienkashu, Momiji)
kunpailabel.jpg kumpai-2.jpg kumpai-1.jpg kumpai.jpg kumpai-daikichi-kogarashinomura.jpg kumpai-old.jpg kumpai-shizuka.jpg kumpai-surugamasamune.jpg kumpai-taru.jpg eikun-ra.jpg kumpai-momiji.jpg

5) Masuichi (Aoi Ku)/Masuichi Brewery (includes: Tsurugi)
masuichilabel.jpg masuichi2.jpg masuichi-small.jpg masuichi-tomii.jpg masuichi-tsurugi.jpg masuichi-honjozo.jpg

———–

Ihara Gun, Yui:
6) Eikun/Eikun Brewery (also includes: Sumpu No Takajo, Iroha, Kohaku, Hiyaoroshi, Midori no Eikun)
eikunlabel.jpg eikun-daiginjyo.jpg eikun-kohaku.jpg sumpunotakajo-eikun.jpg iroha.jpg eikun-tokuhon.jpg

7) Shyosetsu/Kamizawagawa Brewery (also includes: Yamda Nishiki, Gin Ginga,Aki Agari)
shyosetsulabel.jpg shyosetsu-cup.jpg shyosetsu-small.jpg shosetsu-nama.jpg shosetsu-k.jpg syosetsu-jungin.jpg shosetsu-futsu.jpg shosetsu-jundaigin.jpg shosetsu-futsu.jpg

———–

Shida Gun:
8) Hatsukame (Okabe)/Hatsukame Brewery (also includes: Arabashiri, Midori, Kame, Okabe Maru, Kame Shirushi, Kiwami 35, Hyogetsu)
hatsukamelabel.jpg hatsukame.jpg hatsukame-1.jpg hatsukame-cup.jpg hatsukame-kame.jpg sugimoto1.jpg kame-in.jpg kame-kin.jpg hatsu-b1.jpg hatsu-b2.jpg okabe-maru.jpg hatsukame-daigin.jpg hatsu-hyogetsu.jpg hatsukame-shibori-ginjo.jpg

———–

Fujieda City:
9) Kikuyoi/Aoshima Bewery (also includes Matsushitamai 40, Matsushitamai 50)
kikuyoilabel.jpg kikuyoi.jpg kikuyoi-tomii.jpg matsushita-40.jpg kikuyoi-tokuhon.jpg

10) Shidaizumi/Shidaizumi Brewery (also called Shirasagi, Aoi No Tsuki))
shidaizumilabel.jpg shidaizumi.jpg shidaizumi-cup.jpg sake18.jpg shidaizumi-hachian.jpg shida-1.jpg shida-2.jpg shida-3.jpg shidaizumi-father.jpg shida-aoinotsuki.jpg shida-nama.jpg shidaizumi-futsu.jpg

11) Suginishiki/Sugii Brewery (also includes: Fujimai, Touryuumou, Kinnosuke, Taru no Sake)
sugiilabel.jpg suginishik-2007.jpg suginishiki1.jpg sugii-toryumon.jpg sugii-kinnosuke.jpg sugii-yamahai2.jpg sugii-kimoto.jpg sugii-nama.jpg sugii-taru.jpg

———–

Yaizu City:
12) Isojiman/Isojiman Brewery(also includes: Shumpu, Aiyama)
isojimanlabel.jpg isojiman-cup.jpg isojiman-tomii.jpg isojiman-bag.jpg isojiman-aiyama.jpg shunpu.gif

———–

Shimada City:
13) Wakatake/Omuraya Brewery (also includes: Nagai Ki No Hashi, Oikawa Han Kajika, Tansei, Suruga Tansei, Aoimiyagi, Suruko, Shizuoka Oden No Sake, Onna Nakase, Shiro, Take no Kaze, Fuuko, Oyakko, Numazu Uogashi Sushi, Rock Sake, Kaon, Aki no Nama Ippon, Najimi, Sanbyakuton, Juubei, Miya no Mizuku, Shiro, Sagaradako, Hanaoto, Totakozen, Yumei no Tsurubashi, Tenbishi, Shimada Juubei, Namikozo, Okinasagi, Rendaikoshi)
wakatakelabel.jpg wakatake.jpg wakatake1.jpg wakatake-nama.jpg nagai-ki-no-hashi.jpg oomuraya-take.jpg oomuraya-tan.jpg fuuko.jpg oomuraya-uogashi.jpg suruga-tamsei.jpg wakatake-kajika.jpg rock-sake.jpg wakatake-r1.jpg wakatake-r2.jpg wakatake-r3.jpg wakatake-1.jpg wakatake-2.jpg wakatake-3.jpg wakatake-4.jpg wakatake-5.jpg wakatake-6.jpg wakatake-7.jpg wakatake-8.jpg wakatake-9.jpg wakatake-10.jpg wakatake-11.jpg wakatake-12.jpg wakatake-13.jpg wakatake-14.jpg wakatake-15.jpg wakatake-rendai.jpg hana-katana.jpg

———–

Kikugawa City
14) Matsuwaka/Shiromatsu Brewery (actually buys its sake and sells under its label)
wakamatulabel.jpg

15) Sayogoromo/Morimoto Brewery (also includes: Sayogoromo No Uta, Kojyo, Aeru No Sato, Sakuretsu Karakuchi, Ma, Shachou No Irasuto, Jizake Koubo-Fujihomare, Sayo no Sanzoku)
sayogoromolabel.jpg sayogorom-no-uta.jpg morimoto8.jpg morimoto.jpg morimoto-label1.jpg morimoto-label2.jpg morimoto-toku.jpg morimoto-dry.jpg morimoto-jm.jpg morimoto-s1.jpg morimoto-s2.jpg morimoto-s3.jpg morimoto-s4.jpg

———–

Omaezaki City:
16) Takamatsu/Ishikawa Brewery (includes: En’yotakamatsu) (actually buys its sake and sells under its label)
takamatulabel.jpg

———–

Kakegawa City:
17) Aoitenka/Yamanaka Brewery (also includes: Shin’en, Funaseme, Oniaoi, Yokosuka, Yamanaka)
aoitenkalabel.jpg aoitenka.jpg aoitenka-yamanaka.jpg aoitenka-yokosuka.jpg

18) Hagi No Kura/Sogatsuru-Hagi No Kura Brewery (Hagi No Kura and Soogatsuru were two separate kura in the past, but they have merged although under the direction of Hagi No Kura under a combined name) (includes: Ichitomi, Chiyo)
haginokura.jpg hagi1.jpg hagi2.jpg sogatsuru-gin.jpg sogatsuru-jun.jpg

19) Kaiun/Doi Brewery (also includes: Iira, Takatenjin, Hasei Shokiji, Sakura Hana, Hana No Ka, Yumejikomi, Enshyuu No Shiki, Kaiun Den, Komotaru, Enshyunada, small cask)
kaiunlabel.jpg kaiun-cup.jpg kaiun-ginjyo.jpg kaiun-iwaizake.jpg kaiun-small.jpg iira-sake.jpg kaiun-hananoka1.jpg kaiun-hananoka2.jpg kaiun-sakurahana.jpg kaiun-takatenjin.jpg kaiun-jungin-ha.jpg

———–

Iwata City:
20) Senjyu/Senjyu Brewery (also includes: Senjyushirabyoushi, Senjyu Kuromai, Honami, Maiguruma, Sawayaka 16, Blue Bottle, Nadeshiko, Tsurubara, Jubilo Label)
senjyulabel.jpg senjyu-taru.jpg senjyu-kuromai.jpg senjyu11.jpgsenjyu12.jpg senjyu13.jpg senjyu14.jpg senjyu15.jpg senju.jpg senju-bio.jpg

———–

Fukuroi City:
21) Kokkou/Kokkou Brewery (also includes: Denichiro, Mori no Ishimatsu, Kinzan)
kokkou.jpg kokko-tomii.jpg kokkou2.jpg kokkou-2.jpg denichiro.jpg

———–

Hamamatsu City:
22) Chiyomusume/Miyazaki Brewery (actually buys its sake and sells under its label) (ceased operations in October 2007)
chiyomusumelabel.jpg

23) Hana No Mai Brewery Hana No Mai Brewery (also inckudes: Hoho, Tsuu, Shizuka No Mai, Yamada Nishiki, Karakkaze, Hikuma No Uta, Keichu, Susono, Enshu no Gin, Ra-Uogashi)
hananomailabel.jpg hananomai-small.jpg hananomai2.jpg hana-sparkking.jpg hana-daigin.jpg hana-nama.jpg hananomai-tasting1.jpg karakkaze.jpg hananomai-tasting2.jpg hana-keichu.jpg susono-1.jpg hana-shiboritate-junmai.jpg hana-nama-ginjo.jpg

24) Shusseijyou/Tenjingura-Hamamatsu Brewery (also includes: Ginro, Tenjin,Tobinkakoi, Shussei no Tokuri, Ten, Tengu, Ryu)
shussejolabel.jpg shusseijyo1.jpg shussei-hon.jpg tenjin-junmai.jpg tenjin-nama-junmai-ginjo.gif tenjin-ginnama.jpg tenjin-uta.jpg
———–

Fujinomiya City:
25) Chiyo No Mine/Fujimasa Brewery (also includes: Genkotsu, Fuji no Kasagumo, Fuji no Uta, Kin Label, Shiro Label, Hiya, Chiyonomine, Hyoutan Tokkuri)
chiyonominelabel.jpg genkotsu.jpg fuji-no-kasagumo.gif fuji-no-uta.gif

26) Shiraito/Makino Brewery (also includes: Fujisan, Shimizu Minato Jirocho, Fuji No Shiraito)
shiraitolabel.jpg shiraiito-cup.jpg shiraiito-cup1.jpg shiraito-cup2.jpg

27) Takasago/Fuji Takasago Brewery (also includes: Tago No Ura, Raku, Soleil, Aragoji, Utafuku, Sunshu Nakaya, Chinkoku No Yama, Kura No Megumi, Homare Fuji)
takasagolabel.jpg takasago-taru.jpg takasago-yamahai.jpg takasago-kura.jpg takasago-jg.jpg soleil.jpg takasago-homare.jpg takasago-hon.jpg

———–

Fuji Gun:
28) Fujinishiki/Fujinishiki Brewery (also includes: Ashikubo, Miwa No Sato, Fujigasumi, Homarefuji, Mononofu No sato, Juku, Tokaido Chu, Samutsukuri, Aoi Tokugawa Sandai, Sui, Maboroshi Shiro)
fujinishikilabel.jpg fujinishiki-1.jpg fujigasumi.jpg fujinishiki.jpg fuji-nama.jpg fujinishiki-homare.jpg mononofu-1.jpg fujinisiki-juku1.jpg fujinisiki-juku2.jpg fujinisiki-maboroshishiro.jpg fujinisiki-violet.jpg fujinisiki-maboroshishiro.jpg

———–

Numazu City:
29) Izuumi/Watanabe Brewery (also includes Tago No Fuji, Bokusui) izu-no-umi1.jpg izu-no-umi2.jpg

30) Hakuinmasamune/Takashima Brewery (also includes: Shirasago)
hakuinmasamunelabel.jpg hakuin-cup.jpg hakuin-masamune.jpg hakuin.jpg hakuin-yamahai.jpg

———–

Gotemba City:
31)Kinmei/Negami Brewery (also includes: Fugakusen, Gotemba Wakamizu, Wakajun, Fukotagu, Kintaroo no sato, Izumi no Yakata)
kinmeilabel.jpg kinmei-wakajun.jpg kinmei-fukotagu.jpg kinmei-sake1.jpg kinmei-sake2.jpg kinmei-sake3.jpg kinmei-sake4.jpg kinmei-sake5.jpg kinmei-sake6.jpg kinmei-sake8.jpg kinmei-sake7.jpg

Izu City:
32) Arabashiri/Bandai Brewery (also includes: Ban’you, Wakitaya, Kuromaizake, Amagi, Fujihomare, Izu no Sato, Arabashiri)
bandailabel.jpg bandai-kuromaizake.jpg bandai-homare.jpg bandai1.jpg bandai2.jpg bandai3.jpg bandai4-1.jpg bandai5.jpg bandai6.jpg

Notes:

1) Kikugenji (formerly of Toyoo Brewery) even sold in Shuzenji is no longer a Shizuoka sake but from a Nada brewery who bought the name before Toyoo Brewery was absorbed by Bandai Brewery in 2003 to be able to sell in its place of origin!

2) Fuuki in Shimizu City are not a sake brewery but a alcohol brewing and bottling company from the Nada area, although one of their casks is displayed at Sengen Shrine in Shizuoka City. They represented (and might even still) the biggest oke-gai in the Prefecture.
fuuki.jpg

3) Hikari Brewery, although owned by Hikari Co. Ltd, a Shizuoka Prefecture Company whose main shareholder is Shinya Totsuka, the present mayor of Kakegawa City, is a Brewery from Okayama City. No comments!

Related Posts