shuzenji-1.jpg

Navember 29th, 2007. Shuzenji. Taken by R-G. M.

Related Posts