Shizuoka Ekiben/Railway Station Bento: Aki Chisen

Aki Chisen/秋千扇 measn the “Thousand Fans of Autumn”. This is the third ekiben of a...

Read More